DomovO nasO nas
Dodaj med priljubljene Pošlji sporočilo Zemljevid strani

Cenik A do Ž nepremičnine

Cenik ostalih stroškov in opravljenih storitev v nepremičninski agenciji
A do Ž, Špela Škofic s.p.
Cenik je sestavni del splošnih pogojev
VRSTA OPRAVILA CENA v ‚
Izdelava pogodbe, v kolikor ni sklenjena posredniška pogodba 0,3 % od vrednosti posla ali min. 200,00 ‚
Izdelava pogodbe v notarskem zapisu 0,45% od vrednosti posla ali min. 500,00 ‚
Odpravek pogodbe 50,00 ‚
Ocena tržne vrednosti nepremičnine je vključena v provizijo, če je naročena posebej ali je naročnik predčasno enostransko odstopil od pogodbe o posredovanju pa se zaračuna v višini 125,00 ‚ + ogled nepremičnine
Ogledi nepremičnin na podlagi pogodbe o posredovanju so vključeni v provizijo. Œe je pogodba o posredovanju s strani naročnika enostransko predčasno prekinjena ali naročnik sam najde tretjo osebo s katero sklene pogodbo o posredovanju ter o tem ne obvesti nepremičninske agencije, se vsak opravljeni ogled zaračuna v višini
do 10 km = 45,00 ‚
nad 10 do 50 km = 75,00 ‚
nad 50 km = 75,00 ‚ + kilometrina
Svetovanje naročniku in sodelovanje pri pogajanjih je vključeno v provizijo. Œe je dogovorjeno posebej ali je naročnik predčasno enostransko odstopil od pogodbe o posredovanju pa se zaračunava po urni postavki
po telefonu = 45,00 ‚
na sedežu agencije = 40,00 ‚
na terenu = 40,00 ‚ + ogled nepremičnine
Pridobitev ZK izpiska, lokacijske informacije, kopije katastrskega načrta in druge manjkajoče dokumentacije in potrdil (za vsak dokument posebej) je vključen v provizijo, če je storitev naročena posebej ali je naročnik predčasno enostransko odstopil od pogodbe o posredovanju pa se zaračuna za vsak dokument v višini 30,00 ‚
Priprava ZK izpiska, primopredajnega zapisnika, potrdila o vplačilu in druge dokumentacije in potrdil (za vsak dokument posebej) je vključena v provizijo, če je storitev naročena posebej ali je naročnik predčasno enostransko odstopil od pogodbe o posredovanju pa se zaračuna za vsak dokument v višini  30,00 ‚
Pregled listin je vključen v provizijo, če je storitev naročena posebej ali je naročnik predčasno enostransko odstopil od pogodbe o posredovanju pa se zaračuna v višini 50,00 ‚
Stroški oglaševanja po lastni presoji posrednika so vključeni v provizijo, oglaševanje na posebno željo naročnika pa se zaračuna posebej. Naročnik je dolžan plačati oglaševanje v primeru, ko sam sklene pogodbo ter o tem ne obvesti nepremičninske družbe ali v primeru, ko enostransko odstopi od pogodbe:
priprava oglasa za vsak medij = 37,00 ‚
objava oglasa po faktura ali min. 35,00 ‚
Dnevno oglaševanje na portalu ali ostalih javnih površinah, vsak portal, javna površina...  posebej za vsak oglas 3,00 ‚
Cenitev nepremičnine Po ceniku stalnega sodnega izvedenca in cenilca gradbene stroke
Hramba dlje kot 24 ur
listine = 25,00 ‚
gotovina = 24,00 ‚
Po poslovnih običajih se pomoč naročniku pri izpolnitvi davčne napovedi, overitvi pogodbe, odjavi ali prijavi števcev dobaviteljev komunalnih in drugih sredstev, sestava primopredajnega zapisnika ipd. storitve so stvar dobrih poslovnih običajev in jih nepremičninska agencije A do Ž, Špela Škofic s.p. ne zaračunava, če se z naročnikom v naprej ne dogovorita drugače.
POPUSTI (med seboj se izključujejo):
12,5 % za sklenitev druge in vseh nadaljnjih pogodb o prodaji, nakupu, oddaji v najem ipd. s posredovanjem agencije A do Ž, Špela Škofic s.p.
do 12,5 % v drugih, vnaprej s pisno pogodbo o posredovanju dogovorjenih primerih
Cenik velja od 01.06.2009
Urejanje kreditov Oglasi naših partnerjev Hiša in bazen Izmenjava oglasov

Lektoriranje.net

Parketarstvo Pavlič


Statistika obiskov
Splošni pogoji poslovanja
    © A do Ž, Špela Škofic s.p. - Vse pravice pridržane.   Oblikovanje: TS_ikona.jpg, 843B Timarr sistemi Tine Marinšek s.p.